Lugemissoovitused

Kuula oma last. Mida vanemad võivad lastelt õppida.

Piero Ferrucci

 Asjata ei öelda, et lapsed tulevad meid õpetama. Aga kas me oskame ja tahame õppida? Enamasti kasvatame oma lapsi nii, nagu meie vanemad on meid kasvatanud. Psühhoterapeudist kahe poja isa kirjutab eessõnas, et selle raamatuga tahab ta vanematele öelda, et nende töö ei ole mitte ainult suur vaev, vaid ka vaimne seiklus. Autor kirjeldab meisterlikult situatsioone elust, kus lapsevanemana tahaks käituda tavapäraselt: manitseda väikelast korralikult sööma ja ootuspäraselt mängima. Aga võta näpust – lapsed on vahetud, innukad, omapärased ja tõelised. Vaid siis, kui me neid sellistena märkame ja aktsepteerime, saame ka ise õppida ja areneda. 

Kaassõltuvus

Pia Mellody

Kaassõltuvus on keerukas segu tunnetest, uskumustest ja hoiakutest, mille puhul inimene hakkab panustama lähisuhtesse ja -partnerisse mammutosa oma energiast – ka seda, mida ta peaks enda heaks kasutama. Samas ootab ta vastutasuks, et partner täidaks ära kõik tema elus olevad tühikud.

Sellise suhtesõltuvuse aluseks on alati nõrgenenud ja/või muundunud identiteet, alguse saab see lapsepõlvest. Mustri jätkudes antakse oma lastele edasi see, mida oma vanematelt saadi: tuttavlikud omaksvõetud käitumismudelid ja hoiakud, sest muud pole kogetud.

Pia Mellody raamat “Kaassõltuvus” annab hea ja põhjaliku ülevaate  sõltuvuskäitumise olemusest ja põhjustest – lapsepõlves asetleidnud hülgamiste eri vormidest ning näitab, kuidas lapsena omandatud sõltuvuskäitumine töötab vastu inimese suhetele, edule ja arengule täiskasvanuna.

Pia Mellody ei ole teoreetik,  vaid  endine kaassõltuv, kes oma vahenditega ning omal jõul on leidnud tee kaassõltuvuse põrgust välja.

Kaassõltuvus on Eestis laialdaselt levinud, suhtesõltlaste enamik on naised. Arvesse võttes nii seda, et Eesti ühiskonnas ollakse endiselt soorollides kinni kui ka eestlannade suhteliselt madalat enesehinnangut, on pinnas kaassõltuvuse jätkuvaks arenguks siinmail eriti  viljakas.

Pia Mellody raamat aitab oma sõltuvust teadvustada ning näitab teed vabama, õnnelikuma ja täisväärtuslikuma elu poole – nagu me seda kõik väärime.

 Kene Truve,                                                       kaassõltuvuse terapeut

Allikas: http://raamatud.print.ee/?sisu=6&raamat=75